Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Hvad betyder dåben?

Tak for barnet

Ved dåben takker vi Gud for vores barn, og vi beder Gud være med ham eller hende gennem hele livet. Barnet bliver velsignet og får Guds løfte om, at han altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed og velsignelse. Barnet får en plads i det kristne fællesskab med alle dets traditioner og bliver medlem af kirken.

Hvad siger jeg ja til?

Barnet bliver døbt på den kristne tro og får et fundament at stå på. Derfor svarer vi i dåben ja til den kristne trosbekendelse. Dåben er Guds gave, som forældre og faddere siger ja-tak til på barnets vegne. 

Ved dåben bliver barnet velsignet og får Guds løfte om, at han altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed og velsignelse. 

Kamp mod alt ondt

Det første, som vi siger ja til, er forsagelsen: At sige fra overfor alt ondt. Kristendommen taler realistisk om livet. Vi slipper ikke uden om det, som ødelægger og truer livet, ved at blive døbt. Men den kristne tro siger os, at vi ikke skal give efter eller give op. I trosbekendelsen siger vi fra med ordene: Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Faderen og sønnen

Dernæst svarer vi ja til troen på Gud som far og skaber. Med dette ja udtrykker vi tillid til, at verden og selve livet er fra Gud og grundlæggende er skabt godt. Det tredje ja er et ja til troen på Jesus, Guds søn, hans liv og død og opstandelse. 

- og Helligånden

Det næste ja handler om nutiden. Helligånden betyder, at Gud er nærværende hos alle mennesker til alle tider. Det siges i dåben, at barnet modtager Guds ånd. Derefter svarer vi på barnets vegne ja til, at ville døbes på denne tro.


Dåbens symboler

Dåbskjolen er hvid
Mange børn bliver døbt i en traditionel dåbskjole. Hvid er kirkens festfarve og den hvide kjole er ligesom konfirmations- og brudekjolen symbol på, at den som bærer den, er velsignet, elsket og tilgivet af Gud. 

Dåbskjolen er alt for lang til barnet. Det symboliserer, at barnet kan vokse i sin dåb. Dåbens løfte gælder hele livet.

Korsets tegn
I dåben bliver der tegnet et kors for barnets ansigt og bryst; for følelser og forstand. Barnets person og liv bliver velsignet med korstegnet. Barnet bliver Guds barn. Korset er også kristendommens symbol på, at livet overvandt døden.

I dåben er korset derfor tegn på, at den døbte efter sin død engang skal opstå til evigt liv.

Vand symboliserer fødsel, liv, renhed
Dåben kaldes en genfødsel. Barnet er blevet født som sine forældres barn i familiens fællesskab. I dåben bliver barnet genfødt som Guds barn og sat ind i fællesskabet af alle kristne.

Dåbens vand vasker synden bort, og barnet modtager syndernes forladelse. Vandet er tegn på, at den døbte bliver ren og at intet ondt skal skille det fra Gud. Tavlen kan altid vaskes ren igen. Vand giver liv og er billede på, at Gud giver os livet. Vand kan samtidig true livet og minder også om døden, som Gud vil redde os gennem for at give os evigt liv. 

Hånd på
Kærlige hænder bærer barnet til dåb. Præsten lægger sin hånd på barnets hoved, når det bliver velsignet, som tegn på, at Gud selv velsigner. Det, et døbt menneske ikke selv kan bære, kan det lægge i Guds hænder. 

Barnet bliver velsignet med ordene: Herren bevare din udgang og indgang, fra nu og til evig tid. Det betyder, at Gud vil holde hånden over mennesket, og at Guds hænder vil lede barnet gennem livet - og engang lede det ud af livet og ind i det evige liv.