Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Kirkens historie

Nørresundby Kirke formodes at være bygget i midten af 1100-tallet, men omtales første gang i et dokument, som blev udfærdiget i forbindelse med et besøg, Kong Valdemar Sejr gjorde i Aalborg i året 1219. I dokumentet overdrages Nørresundby Kirke, der hidtil havde tilhørt Børglum bispestol, til Vitskøl kloster, som i forvejen ejede Nørresundby by. Den oprindelige kirke var en romansk kvaderstenskirke, bestående af skib og kor. Vinduerne var små rundbuevinduer, og der har været fladt bræddeloft. Af inventar har der næppe været stort andet end døbefint og alter.

Tilmuret rundbuevindue på kirkens nordside

Omkring år 1500 foretoges den første store ombygning i den nye gotiske stil: Kirken fik tårn og våbenhus, og koret blev forsynet med hvælvinger. Kirken så nu ud som mange landsbykirker og fik efterhånden det sædvanlige inventar: prædikestol, bænke m.m.

 

I 1680 udvides kirken med en korsfløj mod nord og i løbet af 1700-tallet blev det første, sandsynligvis ret tarvelige, inventar udskiftet. En del af dette nye inventar findes endnu i kirken: Prædikestolen med Frederik IV's Spejlmonogram fra 1707, den udskårne døbefont fra 1754 og alteret med Aalborgmaleren Weyses maleri af Jesu himmelfart fra 1772. I slutningen af 1700-tallet har Nørresundby Kirke således fremstået som en stor og smuk landsbykirke.

 

Hidtil havde der hverken været musik eller varme i kirken. i 1857 anskaffedes et såkaldt physharmonikaorgel (stueorgel), og i forbindelse med en større istandsættelse i 1888 blev der indsat en kakkelovn. I 1890'erne mærkedes et stigende ønske om forbedringer, bl.a. blev det første orgel udskiftet med et rigtigt kirkeorgel. Med det stigende folketal i Nørresundby og etablering af broforbindelsen mellem Nørresundby og Aalborg blev kirken efterhånden alt for lille. Under ledelse af den kendte Århusarkitekt Hack Kampmann blev kirken i årene 1897-98 helt ombygget. Af den gamle kirke blev kun koret med præsteværelse og tårn tilbage. I stedet opførtes det nuværende kirkerum, der med sideskibe og pulpiturer danner en smuk og festlig ramme om de kirkelige handlinger.

En større istandsættelse af kirken fandt sted i 1962. Bænkene fik lavere ryg, og alt træværket blev hvidmalet. Ved denne lejlighed fik kirken også sit smukke gulv af Ølandsk marmor. I 1970 blev det gamle orgel udskiftet med et nyt med 24 stemmer, leveret af orgelbygger Starup. I sommeren 1990 er en større renovering af kirken gennemført. Denne renovering har bl.a. omfattet udskiftning af tagbeklædning til sorte glaserede vingeteglsten, samt udskiftning af korkgulve under bænke til et ludbehandlet fyrretræsgulv. Endvidere er der sket en ombygning af sydsidens pulpitur.