Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Familien Galster

Galsterfamiliens gravsted, nyeste

Tv. Julius Galster den ældre.
Købmand og fabriksejer Julius Galster, ældste søn af agent

Johan Georg Galster, var en af Nørresundbys største igangsættere.

Julius Galster var købmandsuddannet, men fik i 1853 tilladelse til at

oprette et jernstøberi, som han navngav "Gabrielsværk"

efter sin ældste søn. Galster oprettede sygekasse for fabrikkens arbejdere,

byggede arbejderboligerne i Bondropsgade og startede

Danmarks første brugsforening, "Nørresundby Indkjøbsforening".

For sin egen fornøjelse begyndte han tilplantning af nogle parceller i Skansen,

som senere indgik i Skanseparken som Galsters plantage.

Den lille marmorplade foran stenen har teksten:


"Et sidste Farvel og
kjærligt Minde
fra samtlige
Arbejdere"

Gaden fra Sct. Pedersgade til Skanseparken Galstersgade er navngivet efter Julius Galster (den ældre).

Julius Galster (den yngre) videreførte faderens fabrik indtil 1914.

Var medstifter af Nørresundby vandværk i 1898.

Bagsiden af stenen

Elisabeth Charlotte Galster var søster til Julius Galster d. yngre.

Ægteparret Georg Jordening og

Elisabeth Charlotte Galster havde været bosat i København.

Galsterfamilien ældste familiegrav.

Ældste gravsten:

Agent Johan Georg Galster , født i Erlangen i Tyskland,

kom til Nørresundby fra Aalborg i 1814. Her etablerede han

"Sundby Bod" egentlig en forretning, der kun måtte forhandle

tjære, tømmer, salt og lignende til bøndernes brug. Al anden

handel var forbeholdt købstæderne. Galster havde en liberal

tolkning af varesortimentet, til stor fortrydelse for

aalborgkøbmændene.I ægteskabet med Charlotte Galster fødtes i alt 12 børn, hvoraf 7 blev voksne. Charlotte Galster f.

Castonier, var datter af garnisonskommandanten i Fredericia. Ægteparret Galster var byens absolutte overklasse. Lorenz

Galster, der var næstældste søn, overtog ved faderens i død i 1848, købmandsgården på Torvet i Nørresundby. Lorenz Galster

nedrev den gamle ejendom og byggede i slutningen af 1850'erne en flot forretningsejendom, der totalt nedbrændte ved den

store brand i 1865. Lorentz gik fallit og endte sine dage ved et mindre landbrug i 1888. På gravstedet er der 6 marmorplader

rejst over et barnebarn, Margrethe Galster datter af Julius d. ældre og 3 oldebørn: Apoteker Charlotte Galster (1897-1982),

Civilingeniør Julius Galster (1889-1976) og Dr. Phil. Kjeld Møller Galster (1885-1960) samt Kjeld Galsters hustru og en datter.

Kjeld Galster var rektor på Aalborg Katedralskole.

Klik her for at se kort