Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalg

Tirsdag 18. august, kl. 19.30 i Kirkens Hus

Over hele landet er der valg til menighedsrådene 15. september 2020, og derfor skal der også i Nørresundby Sogn vælges nyt menighedsråd. Som forberedelse hertil inviteres det til orienteringsmøde (det først programsatte møde i maj måned blev aflyst pga. corona)

Program for orienteringsmødet:

1) Menighedsrådsformand Jørgen Pedersen: Menighedsrådets arbejde 2016- 2020 (organisation i rådet, byggeriet, visionerne)

2) Udvalgsformænd, kontaktperson, kirkeværge og kasserer fortæller kort om deres arbejde.

3) Formand for valgudvalget Ove Nørhave: Valgets videre forløb. Menighedsrådet har i den forgange periode bl.a. arbejdet med byggeriet og ibrugtagningen af Kirkens Hus.

I næste periode har menighedsrådet vedtaget at sætte fokus på selve kirken, både bygningen og gudstjenesterne. Ved at melde sig til menighedsrådsarbejdet er der rig mulighed for at få indflydelse på dette arbejde. Er de eksisterende bænke eller nye stole den bedste indretning? Skal alterbilledet skiftes ud? Skal der være flere gudstjenester med moderne musik? Skal flere frivillige hjælpe til i gudstjenesten eller er det fint, som det er nu? Mød endelig op 18. august, kl. 19.30 i Kirkens Hus og gør din indflydelse gældende.